Tuesday, 3 January 2012

gula-gula dan aurat

lelaki kristian: kenapa wanita agama kamu menutup aurat?

lelaki muslim tersenyum sambil mengeluarkn 2 biji gula-gula di dalam koceknya, Lalu salah satu darinya dibukakan bungkusannya. kemudian dia meletakkan kedua gula-gula itu ke atas lantai. lalu bertanya kepada lelaki kristian, 
lelaki muslim: antara kedua-duanya mana satu yang kamu akan pilih?

lelaki kristian: sudah tentulah yang masih dalam bungkusan.

lelaki muslim: begitulah kami melihat dan menghormati kaum wanita agar mereka lebih
terpelihara dan istimewa.

No comments:

Post a Comment